Bookmark and Share

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBYVATELŮM DOMU

  • Stávající služby Farní charity ve Dvoře Králové n.L.: Občanská poradna, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi "Labyrint", Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Střelka"

Služba Sociální rehabilitace při Misericordia, o.p.s. pomáhá zmírnit dopady nepříznivé sociální situace klientů na Královédvorsku, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, osob v krizi, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší. Tyto situace souvisejí s bydlením, hospodařením, finančními potížemi, vztahovými problémy, nezaměstnaností, ztrátou smyslu života apod.

Prostřednictvím poradenství, podpory a zejména nácviku vybraných činností, vede Sociální rehabilitace klienty k získání potřebných kompetencí k překonávání překážek s cílem dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti. Jedná se o bezplatné ambulantní i terénní služby.