Bookmark and Share

Úvod

Osm vstupních bytů ve Štefánikově ulici ve Dvoře Králové průběžně obsazovalo od září 2014 deset dospělých nájemníků a tři děti. Novostavba tak s přibytím obyvatel okamžitě ožila. Nájemníci se starají nejen o svůj dům, ale i o zahradu, kterou mohou využívat. Setkávají se při práci i odpočinku. Pravidelně se také schází s pronajímateli – tedy řeholními sestrami - které berou provozování bytů v Domě sv. Faustyny jako své poslání více než práci.

Obyvatelé mohou využít také pomoci služeb Sociální rehabilitace nebo Křesťanské psychologické poradny (Misericordia, o.p.s.), které mají v budově své sídlo. Osoby s dětmi mohou využít Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Farní charita DKnL). Cílem startovacího bydlení je připravit své obyvatele na přesun do stálého bydlení. Z Domu sv. Faustyny by ideálně měl odcházet člověk samostatný, nezávislý na dávkách, s příslibem dlouhodobé nájemní smlouvy ve svém vlastním bydlení a s kompetencemi si toto bydlení udržet.

 

Přechod na spřátelené domény:

 

Myšlenka pro tuto chvíli

Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. Jakubův 2,13